Klockars Hällesjö

Klockars i Hällesjö är en gammal gård där byns klockare en gång bodde. Familjen var stor och ett av barnbarnsbarnen var Hjalmar Adamsson. Han byggde upp en framgångsrik affärsverksamhet med över 100 butiker runt om i Sverige som alla hette HEA. Där såldes sjukvårdsartiklar och även kondomer som var väldigt kontroversiellt på den tiden. År 1945 byggde han sitt sommarhus, som vi nu bor i och hans föräldrahem är det hus vi nu renoverat och hyr ut - Grindstugan.

Gullik och Åsa

Gullik är född och uppvuxen i Hällesjö, stolt över sin hembygd och återvände hem år 1982 efter 5 år i Värmland. Utbildad skogstekniker och arbetar som skogskonsulent på Skogsstyrelsen. Har ett stort intresse för naturvård som han dessutom har förmånen att ha som huvudarbetsuppgift.

Fiske har alltid varit ett stort intresse och sen 12 år tillbaka är han också inbiten älgjägare. Förutom älg jagar han också gärna skogsfågel. Förutom jakt och fiske ägnar han ägnar en stor del av min fritid till skötsel av sin skogsfastighet.

Åsa kommer i från Ringvattnet i norra Jämtland och flyttade till Hällesjö år 2003. Fastän hon är uppvuxen i en familj som alltid jagat och fiskat så dröjde det ända till år 2005 innan hon tog jägarexamen. Jagar endast älg i dagsläget fastän fågeljakt med skällande fågelhund alltid lockat. Fiske är också ett stort intresse och hon är den i familjen som tagit den största öringen (5 kg) och den största gäddan (8 kg) :). Familj, barnbarn och vänner ägnar hon gärna tiden åt.